Türkçe dersleri ve metot:

Derslerimiz temel ve orta düzey türkçe öğretimini kapsamaktadır. Derslerimizde asıl olarak Mualla Atlamaz’ın F.S.I (Foreign Service Institute) metoduna dayanarak yazdığı kitap kullanılmakta, bundan başka, diğer kaynaklardan ve Zümrüt Moreau’nun öğrenci seviyesine özel olarak hazırladığı İngilizce ve Fransızca dilleri üzerinden alıştırmalardan da yararlanılmaktadır.

Metodumuzun bel kemiğini Türkçe ses uyumuna bağlı formüller meydana getirmektedir. Bu formüller sayesinde öğrenci ekleri koyarken neden koyduğunu anlamakta ve kolay hatırlayabilmektedir.

Her ünite basit günlük konuşma diyaloglarıyla başlar ve konunun formüllerle anlatımının ardından pek çok alıştırma sözlü ve yazılı olarak yapılır. Öğrenci ev ödevi olarak da aynı üniteye ait olan alıştırmaları yaparak kendini test edebilir. Bu alıştırmaların cevapları da kitabın arkasında mevcuttur.

Kitaptaki dersler 22 ünite olup, dilin tüm ögeleri ve yapıların pek çoğu derslerin konuları arasında mevcuttur.

Her cümle yer değiştirme yöntemi kullanılarak bir yeni kelimeyle tekrarlandıktan sonra tam olarak öğrenilmekte ve yazılarak da pekiştirilmektedir.

Söyleme, okuma, boşluk doldurma, eşleştirme gibi yöntemler kullanılır. Konuyla ilgili diyaloglarla pekiştirilir.

Ders sırası

1) Alfabe, cümle sırası,  tanışma

2) Acil ilk ihtiyaç hissedilen kelimeler, cümleler, rakkamlar, mastar eki , bay, bayan, ….mek istiyorum

3) Ses uyumu , soru eki “m4”, çoğul eki “l2r”

4)Bu, şu ,o, bunlar, şunlar , onlar. Biu bir evdir. Bu bir ev midir? Bu bir ev değildir……

5) Soru kelimeleri:  Ne, nasıl, ne zaman, kim, nerede, ne kadar,neden….

6) Burası, şurası, orası, ülkeler, diller, milletler.

7)Alışveriş diyaloğu. Sert sessizler: p,ç,t,k,s,ş,f,h

Durum hal ekleri  : Genel bakış.  Bulunma eki : de, da, te, ta

8) Var- Yok -Var mı? Yok mu? Bazı sıfatlar.

9) Olmak fiili. Sıfatlar, renkler, meslekler.

10) l4, s4z,  sütlü, sütsüz….    Hava durumu,

11) Emir kipi, dolaysız anlatım

12) Şimdiki zaman . Basit cümleler.

13) Durum hal ekleri: Çıkma, yönelme, belirtme ekleri

14) Durum hal ekleri ve cümleler.

15) İyelik ekleri : Benim, senin , onun… Aile bireyleri.

16) Belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları. (Yatak odası,  Ali’nin çantası….)

İyelik tekrarı.

17) Benim evim var, senin kedin yok gibi sahip olmak fiilinin kullanılışı. Sezonlar, aylar, günler.

İyelik ve hal ekleri beraber. Örnek : Çanta benim yatak odamda, Onun okul çantasını ver.

18) Yer zarfları: içinde, altında , üstünde ,yanında…..Odada neler var? Saati okumak.

19) Geçmiş zaman…… meden ,madan…,önce, den sonra

20) Geniş zaman kipi. Garson bakar mısınız?

Zaman zarfları: genellikle, bazen, sık sık, hiç bir zaman vs…..

22) İyelik tekrar,  Gelecek Zaman . Vücudumuz.

23) Yeterlilik kipi: ebilir, abilir. Basit kullanılışı.

F.S.I (Foreign Service Institute) methoduna göre ses uyumu ve formüller:

Üst/Alt sesli harfler: Dilin ağız içindeki yukarda veya aşağıda olma pozisyonuna göre sesli harfler ikiye ayrılır.

Ön /Art sesli harfler : Dilin önde veya arkada olma pozisyonuna göre  ikiye ayrılır.

Bir ağız boşluğu resmi çizersek :

Ön sesliler Art sesliler
Üst sesliler i ü ı u
Alt sesliler e ö a o

Ayrıca sesli harfler düzlük yuvarlaklık olarak da ikiye ayrılır.

Düz harfler    : e, i , a, ı

Yuvarlak harfler: o, u, ö, ü

-I Numaralı ses uyumu: veya (4) – {i,ü,ı,u}.

1 2 3
e i
ö ü
a ı
o u
i i
ü ü
ı ı
u u

Kelimenin veya kelimenin ekinin son hecesinin sesli harfi bir numaralı kolondan bulunup karşısına gelen harf seçilir. “e ”ise “i”,”ö “ise “ ü” gibi…

Kalem +? alıyorum.

Almak fiili bazı durumlarda belirtme hali ile kullanılır. (accusative ).

Belirtme halinde şu formül geçerlidir: isim+(y)4.

“y” ulama yapılacak kelimenin son harfi sesli ise ulama ekidir.

Belirtme hali için hangi eki kullanmalıyız?

Biz  (i,ü,ı,u) sesli harflerinden birini seçeceğiz.

“Kalem + 4 =   sesli harf “e”dir. O halde yukardaki I numaralı kurala göre “i”  gelecek. “Kalem + 4 = kalemi”

Çanta→Çantayı. – belirtme hali.

Çantayı al.

Çanta+yı al, kalem+i al, defter+i al.

-II Numaralı ses uyumu: veya (2) – {e,a}.

e e
ö e
i e
ü e
ı a
u a
a a
o a

Kelimenin veya kelimeye yapışmış ekin son hecesinin sesli harfi bunlardan biriyse :[e, i, ü ,ö ] :kullanacağımız ekin sesli harfi :e olacaktır.

Kelimenin veya kelimeye yapışmış ekin son hecesinin sesli harfi bunlardan biriyse : [a,o,ı,u ]: kullanacağımız ekin sesli harfi : a olacaktır.(kelimeye göre son sesli harf1 numaralı kolondan bulup ek için 3 numaralı kolona bakılacak)

Kalem : Son hecenin sesli harf “e”

Bunu çoğul yapmak için formülümüz: l2r.

“ 2” demek formüle göre “e” ya da “a” gelecek demektir. Son hecenin sesli harfi “e” olduğuna göre II numaralı ses uyumuna göre çoğul eki yaparken 2. tabloya 3. kolona bakarsak “e” gelecek demektir. O halde” kalemler” yazacağız.

At : Çoğul için: at+l2r: “2” demek “a” demek ,o halde “atlar”.

Her konuda bunun gibi formüller kullanacağız.

Ayrılma hali örneği: ev+d2n  : evden

Yönelme hali örneği: ev+(y)2 : eve

İyelik eki ,1. şahıs örneği: -(4)m: ben+im kedi+m, “e ”den sonra “i ” gelir.

at+ım. “a”dan sonra I. ses uyum kuralına göre “ı “ gelir. “4” burada “ı” dır.

Onların kalem+leri  :-l2r4 :leri

Onların at+ları. -l2r4: ları

Öğrenci formülü aldıktan sonra ses uyum kuralına göre ekleri yerleştirerek birkaç örnek yapar. Öğretmen kitap kapalı ve açık olmak üzere defalarca tekrarlatır. Kitabı alıyorum, defteri alıyorum, çantayı alıyorum sonra kitabı alıyorsun defteri alıyorsun çantayı alıyorsun gibi. Boşluk doldurma, eşleştirme gibi alıştırmalardan sonra öğrenci evde konu alıştırmaları yaparak kendini test eder. Öğretim metodumda konuların sıralaması vardır. Ancak günlük konuşmalar bazen bu sırayı hızlandırabilir. Öğrenci günlük kısa cümleleri öğrenirken , konuyla ilgili grameri kısaca öğrenir ama asıl o konu sırası gelince derinlemesine ve ayrı öğretilir. Nasılsın? diyebilir ama imek /olmak -fiilini daha sonra ünitesiyle göreceği gibi.

Dersimizde bolca günlük konuşmalar vardır. Öğrenci test çözerek de konu alıştırmaları yapar. Bol tekrar esastır.

Öğrencinin disiplinli her gün çalışması  önemlidir. Karşılık olarak, bir yıl gibi kısa bir sürede sokaktaki insanları, televizyonu  anlayabilir. Bu güzel ülkenin insanlarıyla konuşur, kültürlerini daha çabuk anlar ve öğrenir, okuduğu birçok basit yazıyı anlar.