2 – Havalimanı – Airport

2.2.1 Uçuşu Onaylama- Confirmıng Your Flight

 

Konuşma – Conversation 1

Siz: İyi günler. Uçuşumu onaylamak istiyorum. You: Hello, I’d like to confirm my flight.
Memur: Bilet numaranızı alabilir miyim? Clerk: Can I get your ticket number?.
Siz: 655489  655489
Memur: Uçuşunuz Londra’dan Bodrum’a, 14 Ekimde, saat onda değil mi? Clerk:  Your flight is from London to Bodrum on October 14th at 10.00, right?
Siz: Evet. You: Yes
Memur: Biletiniz onaylandı. Uçuştan 2 saat önce havalimanına gelmeniz lazım. Aradığınız için teşekkürler. İyi günler. Clerk: Your ticket has been confirmed.You have to be at the airport two hours before flight departs. Thank you for calling. Goodbye.
Siz:  İyi günler. Goodbye.

 

 

Departure Date

Siz: Ayın on beşine İstanbul’dan Roma’ya iki biletim var. Biletlerin  tarihini değiştirmek istiyorum. I have two tickets scheduled on  15th of this month from Istanbul to Rome. I would like to change the date of the tickets.
Memur: Biletlerin PRN numarasını alabilir miyim? May I take the PRN number of the tickets?
Siz: 897566  897566
Memur: Bay ve Bayan R. Jones doğru mu? Mr. And Mrs. Jones. Is it right?
Siz: Doğru. Ayın 17 sine boş yer var mı? That’s right. Are there seats for the  17th?
Memur: 17 Ekime boş yerler var. 17 Ekime saat 20.30 için  2 bilet rezerve ettim. Onaylıyor musunuz? Yes there are seats for  October 17th. I  made a reservation of  2 tickets  for October 17 th at 20. 30. Do you confirm it?
Siz: Onaylıyorum.  Yes I do.

 

Farklı Cümleler – Different Phrases

-Ayın 17 sine yer yok ama isterseniz 18ine veya 20 sine yer var. Bunlardan biri uyar mı? -There is no place for the 17th, but there is place for 18 th. or  20th. Will either of these days work for you?
-Ayın 25 ine kadar yerler dolu: All seats are reserved until 25th.
Ayın 20 sinde sabah 8 uçağına sadece 4 koltuk boş. 4 seats are available on 20th. On the flight for  8 o’clock.

 

2.2.2 Kontuarda – At The Counter

Bugün sizinle seyahat eden biri var mı? Is any body traveling with you today ?
Pasaport ve kimlik lütfen Passport and identitiy card please.
Kaç kiloya izin var? How much weight is allowed?
El bagajı en çok kaç kilo olabilir? What is the maximum weight for the hand luggage?
Pencere tarafı mı koridor mu? Do you prefer window ora isle?
Acil çıkışın yanında oturmak ister misiniz? Would you like to sit next to emergency exit?
C202 kapısı nerede? Where is gate C202?
Kapı numarası biletin altında yazıyor. The gate number is written under the ticket.
C202 için sağdan ileri devam edin, koridorun solunda göreceksiniz. For C202, go ahead from right side, you will see it on the left side of the corridor.

 

2.2.3 Uçakta- In The Plane

Hostes: iyi uçuşlar: Lütfen kemelerinizi bağlayın. Have a good flight. Please fasten your seat belt.
Ayşe: Lütfen bakar mısınız? Excuse me please? (Be interested in)
İçecek neler var? What is there to drink?
El bagajımı üst dolaba koyabilir misiniz? Can you put my hand baggage to the upper case?
Bir yastık alabilir miyim? May I take a pillow?
Yerimi değiştirebilir miyim? May I change my seat?
Hostes: Uçağımız dolu efendim. Maalesef yerinizi değiştiremiyoruz. Our plane is full sir (m’am) . Unfortunateley we can’t change your seat.
Hostes: Güle güle efendim. Yine bekleriz. Goodbye Sir (M’am). Hope to see you again. (We are waiting for you again).