Bazı Meslekler

Memur Clerk
Satış sorumlusu In charge of sales
Satıcı Sales person
Ev hanımı Housewife
Doktor Doctor
Sekreter Secretary
Marangoz Carpenter
Postacı Postman
İtfaiyeci Fireman
Bankacı Bank clerk
Güvenlik Görevlisi Security Officer
Polis Policeman
Gazeteci Journalist
Yazar Author
Tercüman İnterpreter
Muhasebeci Accountant

 

Mesleğiniz ne? What’s your  profession?
İşiniz ne? What do you do?
Ne iş yapıyorsunuz? What kind of work do you do?
Nerede çalışıyorsunuz? Where are you working?
Ben Star Gazetesinde gazeteciyim. I’m journalist at Star news
Ben X Şirketinde muhasebeciyim. I’m an accountant in X Company
Altı yıldır şoförüm. I’ve been a driver for 6 years