3 – Okulda – At the school

 

Okulda – At the school

Öğretmen: Merhaba çocuklar, dersimiz okuma yazma Teacher: hello kids, our lesson is reading and writing.
Le-a: la ; le-e: le. Lale . Lale bir çiçektir. Le-a: la ; le-e: le. Lale. A tulip is a flower.
Lale tekrar edin. Lale, repeat please.
Çocuklar: Lale. Lale: tulip.
Öğretmen: Lale yazmak isteyen tahtaya gelsin. Who wants to write lale on the blackboard?
Ayşe parmak kaldırır. “Ben “. öğretmenim. Ayşe raises her hand. “Me” my teacher.
Öğretmen: Yaz bakalım Ayşe. Write Ayşe.
Ayşe tahtaya lale yazar. Aye writes “lale” on the board.
Öğretmen: Aferin Ayşe. Bakın arkadaşiniz ne yazmış? well done Ayşe. Look what your friend wrote.
Sınıf “lale “diye bağırır. the class shouts  ” lale “.
Öğretmen:Şimdi de  ” Laleler çiçek açtı.” yazalım. Let’s write now “The tulips have flowered.”
Metin: Ben yazabilir miyim? May I write?
Öğretmen: Murat yazsın. Let Murat write.
Murat tahtaya gider ve ” Laleler çiçek actı.” yazar. Murat goes to the board and writes “The tulips have flowered.”
Öğretmen: Sana da aferin Murat. Yalnız bir şey unuttun bir bak bakalım. Well done Murat you too.But you forgot something. Have a look.
“Actı” olmuş.” Açtı” olacaktı. you wrote actı. It should be açtı.
Murat :çengelini unutmuşum. I forgot the cedille

 

Matematik Dersinde – At The Math Class

Öğretmen: Bugün dört işlemi işleyeceğiz. Evvela toplama We will  learn 4 operations today. First let’s see the addition.
Öğretmen Hasan’a sorar. “Hasan söyle bakalım toplama nedir? What’s the addition Hasan?
Hasan Bizim bahçede armutlar yere düşünce babam: “Toplayın “der, toplarız. In our garden when the pears fall down , my father asks us to pick them up and we do.
Öğretmen: Matematikteki toplama da armutların bir araya getirilişi gibidir. In math also the addition is similar to the gathering of the pears.
Biriken aynı cins varlıkların sayısını bulmak için baştaki varlıklara eklenen varlıkların aralarına artı yazarak toplarız. In order the find the number of the  items collected, by putting (+) plus in between the items added to the first one,  we operate the addition.
Mesela başta 2 elmamız olsun 3 elma ekleyelim ve toplam kaç elmamız olacağına bakalım. For instance, let’s take two apples initially,we add 3 apples and let’s see how many apples we ‘ll have?
2 elma  artı 3 elma eşittir 5 elma 2 apples+ 3 apples= 5 apples.
2+3=5 2+3=5
Şimdi başta 4 tavuğumuz var. Evvela 3 tavuk, sonra 2 tavuk ekleyelim Now we have 4 chickens. First let’s add 3 chickens and the 2 chickens.
4+3+2=9 4+3+2=9
dört artı üç artı iki eşittir dokuz. 4 plus 3 plus 2 equal 9
Çıkarma bunun tersidir. The substraction is the opposite of this.
Elimizde 9 tavuğumuz vardır iki tanesi kaçtı kaç tavuk kaldı dersek. We had 9 chickens. 2 ran away.
dokuz eksi iki eşittir  yedi. 9 – 2= 7

 

 

Farklı cümleler –  Different sentences

çarpmak To multiply
2×5=10 iki çarpı beş eşittir on 2 times 5 equals ten
Bölmek: Division
10/5=2 on bölü beş eşittir iki ten divided by five equals two.
çıkarmak substraction
7-3= 4 yedi eksi üç eşittir dört. seven minus three equals four.
a2  :  a kare a square