12 – Veterinerde – At the veterinary

Veteriner: Buyrun bu kediciğin nesi var? Vet: Hello, what’s the matter with this kitty?
Ayşe Hanım: Kedim Pamuk iki gündür çok  mızmız. Yemek yemiyor,hasta gibi. My cat Pamuk hasn’t been herself for two days. She doesn’t eat and she looks  kind of sick.
Veteriner: Ateşine bakalım. Hmm bir de kan analizi yapalım. Siz onu bırakın, bir saat sonra gelin. Let’s take her temparature and do some blood work. Leave her here, come back in one hour.
Bir saat sonra
Veteriner: Tekrar merhaba. Kediniz üşütmüş. Üst solunum enfeksiyonu olmuş. Antibiyotik yazacağım. Vet: Hello again. Your cat has caught a cold.She has upper respiratory infection. I’ll prescribe an antibiotic.
6 gün sabah akşam bu hapı kırıp yemeğine ilave edebilir misiniz? One in morning and one at  night, can you mix it in her food?
Ayşe Hanım: Tabii ederim. Sure I will.
Veteriner: Ayrıca vitamin iğnesi de yapacağım. Bacaklarını şöyle tutun. Beside I’ll give her a vitamin injection. Hold her legs like this.
Veteriner Pamuk’a iğne yapar…Pamuk can havliyle sıçrar. Veterinary gives her a shot and Pamuk jumps for dear life.
Ayşe Hanım: Bir şey yok Pamukçuğum. Artık iyi olacaksın. Eve gideceğiz, korkma. That’s okay Pamuk my love, you are going to be fine. We will go home.
Borcum ne kadar? How much do I owe you?
Veteriner: İlaçlar 30 lira tuttu. Kan  ve muayene 120 TL hepsi 150 = lira. The medicine costs 30 Lira, the blood tests are 120 lira and the total is 150 lira.
Ayşe Hanım: Ayy bayağı tutmuş. Keşke onu da sigorta yapsalar! Ohhh, that’s expensive.  I wish they had insured her!
Buyrun karttan çekin. I’ll pay by card.